Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zarząd i organy Koła

Kadencja 2022-2025r.

wladze organa koła

 

 

 

 

 ZARZĄD KOŁA 111 OLZA
 PREZES KOŁA
  Stanisław Lincner  tel:507500614
 Wiceprezes ds.organizacyjno/gospodarczych   Jacek Siekiera        tel:665345089
 Wiceprezes ds.sportu    Andrzej Czyż          tel:784185377
 Sekretarz  Marian Trzeciak     tel:696738373
 Skarbnik   Irena Skrzypek       tel:506816605
 Gospodarz  Bronisław Kelner   tel:512560089
 Gospodarz  Piotr Sikora          
 Gospodarz  Łukasz Strof         
 Członek  Roman Mazur       
 Członek  Stanisław Dostoł  
 Członek  Jan Seman           

 

 KOMISJA REWIZYJNA KOŁA 111 OLZA
 Przewodniczący
  Janusz Hibner       
 Sekretarz   Stefan Potysz        
 Członek   Grzegorz Trzeciak 

 

 SĄD KOLEŻEŃSKI KOŁA 111 OLZA
 Przewodniczący
 Ryszard Lerch     
 Zastępca  Piotr Kozieł         
 Sekretarz  Łukasz Kozieł      
 Członek  Bogdan Machaj   
 Członek  Dariusz Trzeciak  

 

 RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA
 Przewodniczący
 Janusz Szczypka 
 Członek  -

 

 KOMISJA EGZAMINACYJNA
 Przewodniczący
 Jacek Siekiera       
 Członek  Stanisław Lincner tel:507500614
 Członek  Bronisław Kelner  
 Członek  Stefan Potysz      

 

 

Zebrania Zarządu odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca.