Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Karta Wędkarska - Egzamin

karta_wedkarska.jpg

 

 

Bez posiadania Karty Wędkarskiej wogóle nie wolno łowić ryb

 

Karta wędkarska jest dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb.
 Z tego obowiązku zwolnieni są w Polsce jedynie osoby do lat 14 , cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby mające własny staw. 
Karta wędkarska to dokument wydawany przez starostwo powiatowe na podstawie zaświadczenia wystawionego przez powołane komisje egzaminacyjne 
które potwierdzą znajomość przepisów o rybactwie śródlądowem. 

Zdać egzamin możesz także w naszym Kole 111- Olza, zadbamy również o to jak zdać egzamin na kartę wędkarską , przeprowadzimy pomocne szkolenie dla zrozumienia
regulaminu i przepisów wędkarskich.  U
zyskasz niezbędne informacje, materiały broszurki, regulaminy, wykazy wód wszystko to co niezbędne by wzbogacić twoją wiedzę o wędkarstwie. 

W tych materiałach zapoznasz się o obowiązujących przepisach
 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb , są też umieszczone zapisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym , między innymi (okresy i wymiary ochronne ryb ) . Warto także zapoznać się z gatunkami ryb występującymi w Polsce. 
Komisja egzaminacyjna w naszym kole wystawia zaświadczenie o zdanym egzaminie i pobiera opłatę. Wysokość opłaty związane z egzaminem ustalają indywidualnie poszczególne Zarządy Okręgów.
 Nasz rejon podlega pod PZW Okręg Katowice.


Opłata egzaminacyjna:

a) Podstawowa - 30zł

b) Egzaminy są nieodpłatne: 

- w szkołach wędkarskich - zwolniony

- młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej - zwolniony

c) Studenci do lat 24 - 20zł

d) Kobiety bez względu na wiek - zwolnione